Zasady i Warunki

Ordo

Regulamin

Regulamin Całość umowy

1. Ordoclub Limited („Ordo”, „nas”, „my”, „nasz”) jest spółką prywatną zarejestrowaną w UK (numer firmy: 10803029), której siedziba znajduje się pod adresem: Hamilton House, Church Street, Altrincham, WA14 4DR i której numer rejestracyjny VAT to GB272408018.

Niniejsze warunki, wraz z każdorazowo zmienianymi lub zastępowanymi (niniejsze „Warunki”) są warunkami tej witryny (niniejszej „Witryny”) którego właścicielem jest Ordo.

Ordo ma następującą zasadę i zasady:

nasza polityka dotycząca plików cookie i prywatności, która okresowo obowiązuje („Polityka dotycząca plików cookie”)

nasza polityka zwrotów, która obowiązuje od czasu do czasu ("Polityka zwrotów")

nasze zasady dotyczące systemu voucherów i systemu poleceń, które obowiązują od czasu do czasu („System voucherów”)

nasza polityka bezpieczeństwa i prywatności, która obowiązuje od czasu do czasu („Polityka bezpieczeństwa i prywatności”)

wszystkie inne zasady i zasady okresowo określone przez nas w tej Witrynie,

(razem „Zasady i Polityki”).

Niniejsze Warunki oraz Zasady i Zasady regulują korzystanie przez Ciebie z tej Witryny. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami oraz Zasadami i Polityką, ponieważ mają one wpływ na Twoje prawa i obowiązki jako klienta wynikające z przepisów prawa. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami i/lub naszymi Zasadami i Polityką, nie kontynuuj korzystania z tej Witryny. Proszę zrozumieć, że wszelkie usługi, które mogą być świadczone przez nas, będą wymagały akceptacji niniejszych Warunków.

Z naszym zespołem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@ordolife.com

 

2. Korzystanie ze strony

Niniejsza Witryna jest udostępniana bezpłatnie do użytku osobistego zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz naszymi Zasadami i Polityką. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz naszych Zasad i zasad.

Ta Witryna jest sklepem internetowym, w którym dostępne są różne inne dostępne elementy, na przykład: informacje o naszych produktach i powiązane blogi ustne. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z tej Witryny jako klienta sklepu internetowego lub jako użytkownik innych dostępnych elementów.

Jeśli od czasu do czasu możesz zarejestrować konto za pośrednictwem strony „Moje konto” w tej Witrynie („Konto użytkownika”). Każda osoba może mieć maksymalnie jedno Konto Użytkownika i zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia wszystkich Kont Użytkownika, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały zarejestrowane z naruszeniem niniejszego Paragrafu.

Jeśli od czasu do czasu zarejestrujesz Konto Użytkownika i nie zostało ono anulowane ani zawieszone, podczas korzystania z tej Witryny będziesz "Zarejestrowanym Użytkownikiem". W przeciwnym razie, jeśli korzystasz z tej Witryny, będziesz "Gościem"

 

3. Przyszłe zmiany niniejszego Regulaminu

Jeśli od czasu do czasu jesteś Zarejestrowanym Użytkownikiem i z jakiegokolwiek powodu wprowadzane są zmiany do niniejszych Warunków i/lub Polityki dotyczącej plików cookie i prywatności:

Powiadomimy Cię o takich zmianach:

wysyłanie Ci wiadomości e-mail z informacją o takiej zmianie na adres e-mail zarejestrowany na Twoim Koncie Użytkownika; i/lub

umieszczanie informacji dotyczących takiej zmiany w tej Witrynie w sposób jasny i dostępny dla wszystkich użytkowników.

Wszelkie takie zmiany zostaną wprowadzone po odpowiednim powiadomieniu.

Jeśli nie zgadzasz się z takimi zmianami lub jakąkolwiek częścią zmienionych Warunków i/lub Plików Cookie i Polityki Prywatności, musisz zaprzestać korzystania z tej Witryny

Jeśli będziesz nadal korzystać z tej Witryny po tej dacie jakiejkolwiek takiej zmiany niniejszych Warunków i/lub Polityki dotyczącej plików cookie i prywatności, zostanie to uznane za akceptację wszystkich takich zmian w niniejszych Warunkach i/lub Polityka dotycząca plików cookie i prywatności.

Jeśli od czasu do czasu jesteś Użytkownikiem-gościem tej Witryny, Twoim obowiązkiem jest przeczytanie i zrozumienie najnowszych wersji niniejszych Warunków i/lub Plików Cookie i Polityki Prywatności, a Ordo nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli niniejszy Regulamin i/lub Polityka dotycząca plików cookie i prywatności oraz zostały zmienione od czasu poprzedniego korzystania z tej Witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej Witryny, zostanie to uznane za akceptację niniejszych Warunków i/lub Polityki dotyczącej plików cookie i prywatności, w tym wszelkich zmian wprowadzonych w nich od czasu poprzedniego korzystania z tej Witryny.

 

4. Rejestracja

Jeżeli zarejestrujesz się jako Zarejestrowany Użytkownik, to w momencie takiej rejestracji lub złożenia zamówienia będziesz uważał, że potwierdzasz nam, że:

masz ukończone 18 lat;

rozumiesz, że zawierasz wiążącą umowę;

nie podszywasz się pod inną osobę lub podmiot; i

dane, które wprowadzasz do naszego formularza rejestracyjnego w momencie rejestracji i/lub formularza zamówienia w momencie składania zamówienia na zakup naszych produktów są dokładne i kompletne w momencie ich wprowadzania.

Jeśli od czasu do czasu jesteś Zarejestrowanym Użytkownikiem i którekolwiek z Twoich danych na Twoim Koncie Użytkownika są lub staną się nieprawidłowe, musisz jak najszybciej poprawić te nieprawidłowe dane.

 

5. Ochrona hasłem i Twoje bezpieczeństwo

Podczas rejestracji jako Zarejestrowany Użytkownik będziesz musiał podać bezpieczne hasło, które będzie używane przy każdym logowaniu do tej Witryny. To hasło musi mieć co najmniej 5 znaków. Nie wolno nikomu ujawniać ani udostępniać hasła. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce podczas używania Twojej nazwy użytkownika i hasła. Obejmuje to zamówienia składane w tej Witrynie. Jeśli podejrzewasz lub znasz kogoś, kto zna Twoje hasło, musisz nas natychmiast poinformować na adres hello@ordolife.com.

Jeśli podejrzewamy niewłaściwe korzystanie z tej Witryny lub naruszenie bezpieczeństwa lub poinformujesz nas, zgodnie z paragrafem 5.1, o osobie trzeciej znającej Twoje hasło, możemy zawiesić Twoje Konto Użytkownika lub po prostu poprosić Cię o zmianę hasła ze względów bezpieczeństwa.

 

6. Nasze produkty

Produkty, które od czasu do czasu oferujemy do sprzedaży w tej Witrynie, są określane jako "Nasze produkty".

Zdjęcia naszych produktów w tej Witrynie oraz w innych naszych materiałach reklamowych służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Nasze produkty mogą się nieznacznie różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie wyświetlać i drukować kolory naszych produktów, nie możemy zagwarantować, że obrazy wyświetlane na komputerze użytkownika lub obrazy w innych naszych materiałach reklamowych dokładnie odzwierciedlają kolory naszych produktów, które zostaną dostarczone do ty.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać drobne zmiany w naszych Produktach w celu odzwierciedlenia zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych.

 

7. Twoje dane osobowe

Zamawiając którykolwiek z naszych produktów na tej stronie internetowej, dołożymy należytej staranności o Twoje dane osobowe i bezpieczeństwo. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp osób trzecich do Twoich danych osobowych i innych danych, z których korzystałeś na tej Witrynie.

 

8.Proces zamawiania

Możesz złożyć zamówienie na Ordo na sprzedaż i dostawę niektórych naszych Produktów na tej Stronie (każde takie zamówienie jest "Zamówieniem"), a niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do każdego takiego Zamówienia

Składasz Zamówienie, naciskając przycisk „Złóż zamówienie” na końcu procesu realizacji transakcji na tej Witrynie („Zamówienie”) i robiąc to, złożysz Zamów te nasze produkty, które znajdują się w „Koszyku” podczas składania Zamówienia („Zamówione produkty”).

Składając Zamówienie, mogą Państwo zawrzeć umowę elektroniczną pomiędzy Ordo a Państwem na sprzedaż i dostawę zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia powinieneś otrzymać wiadomość e-mail potwierdzającą wszystkie szczegóły Zamówienia.

Jeśli zauważysz błąd w szczegółach zamówienia, musisz natychmiast poinformować nas na adres hello@ordolife.com i porozmawiać z naszym zespołem obsługi klienta.

Po złożeniu przez Ciebie Zamówienia skontaktujemy się z Twoim bankiem lub wystawcą karty w celu upoważnienia do pobrania płatności metodą płatności, którą określisz podczas procesu realizacji transakcji. Nie przyjmiemy ani nie przetworzymy Twojego Zamówienia do czasu otrzymania pełnej płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości naszych Produktów, które możemy dostarczyć do konkretnego klienta.

Ordo nie jest zobowiązane do przyjmowania składanych Zamówień. Istnieje wiele powodów, dla których możemy nie przyjąć Zamówienia, między innymi:

jeśli którykolwiek lub wszystkie Zamówione Produkty są niedostępne;

nie otrzymano pełnej zapłaty za Zamówione Towary zgodnie z pkt 8.6 z podanych nam danych;

wystąpi błąd cenowy lub opisowy w odniesieniu do któregokolwiek z Zamówionych Towarów; i/lub

nie uważasz lub Ordo uważa, że ​​nie spełniasz kryteriów kwalifikacyjnych dla Zamówionych Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Przyjęcie Twojego Zamówienia przez Ordo następuje dopiero po wysłaniu zamówionych Produktów do Ciebie. Dopiero po zaakceptowaniu Twojego Zamówienia przez Ordo zostanie zawarta umowa pomiędzy Ordo a Tobą na sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami ("Umowa").

Po wysłaniu zamówionych produktów, powinieneś zostać powiadomiony e-mailem od naszego zespołu wysyłkowego (każdy jest „Potwierdzeniem Wysyłki”).

Nawet jeśli Umowa zostanie utworzona zgodnie z paragrafem 8.9, masz prawo anulować swoje Zamówienie zgodnie z paragrafem 12.

 

9. Dostawa

Szacowane czasy dostawy zostaną określone podczas składania Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.

Każde Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Wysyłki lub, jeśli nie określono daty dostawy, tak szybko, jak to możliwe (w zależności od wybranej usługi dostawy). W każdym przypadku dostawa nastąpi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Każde Zamówienie zostanie dostarczone na adres podany podczas składania Zamówienia („Adres dostawy”). Jeśli popełnisz błąd podczas określania adresu dostawy dla Zamówienia, nie będziemy mogli go zmienić dla tego Zamówienia, ale Zarejestrowani Użytkownicy mogą go łatwo zmienić za pośrednictwem swoich stron „Moje konto” w tej Witrynie dla przyszłych zamówień. Mamy jednak prawo od czasu do czasu odmówić dostawy do określonych obszarów, a jeśli proponowany adres dostawy znajduje się na takim obszarze, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia.

Dostawa Zamówionych Produktów („Dostawa”) nastąpi, gdy Zamówione Produkty zostaną wysłane za pośrednictwem skrzynki pocztowej pod Adresem Dostawy.

Odpowiedzialność Ordo za Zamówione Produkty wygasa od momentu Dostawy, a Ty jesteś odpowiedzialny za Zamówione Produkty od tego momentu

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że Dostawa może zostać zrealizowana i że osoba jest dostępna pod adresem dostawy lub zamówione produkty mogą zostać wysłane za pośrednictwem skrzynki pocztowej. Jeśli pod Twoim adresem dostawy nie ma nikogo, kto mógłby odebrać dostawę zamówionych produktów, a zamówionych produktów nie można wysłać za pośrednictwem skrzynki pocztowej, możemy anulować umowę i zastosowanie będzie miał paragraf 17.

Jeśli nie upewnisz się, że Dostawa może zostać zrealizowana zgodnie z paragrafem 9.6, możemy zdecydować się nie anulować Umowy, ale zamiast tego podjąć próbę ponownego dostarczenia Zamówionych Produktów do Ciebie lub przechować Zamówione Produkty do odbioru przez ty. Jeśli w rezultacie poniesiemy dodatkowe koszty dostawy lub przechowywania, będziesz zobowiązany do zapłaty nam kwoty takich dodatkowych kosztów dostawy lub przechowywania.

Będziesz właścicielem zamówionych produktów po otrzymaniu przez nas pełnej płatności za zamówione produkty.

W przypadku złożenia Zamówienia i niedostępności niektórych Zamówionych Produktów, możemy wysłać Państwu dostępne Zamówione Produkty wraz z niedostępnymi Zamówionymi Produktami do późniejszego śledzenia. Zawsze powiadomimy Cię, jeśli tak jest, i masz prawo odmówić tej opcji.

Jeżeli Zamówione Produkty są Dostarczone, ale są złej jakości lub (bez uzgodnienia zgodnie z paragrafem 9.9) są niekompletne, musisz nas o tym powiadomić niezwłocznie po otrzymaniu Zamówionych Produktów.

 

10. Cena i płatność

Cena należna za zamówione produkty będzie od czasu do czasu prezentowana na tej stronie i będzie wyrażona w funtach szterlingach (GBP), chociaż proszę zapoznać się z paragrafami 11.5 i 11.6, aby dowiedzieć się, co się stanie, jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionego Produktu. Ceny reklamowane w tej Witrynie zawierają podatek VAT w Wielkiej Brytanii według odpowiedniej stawki obowiązującej w danym momencie i obejmują koszty dostawy.

Możemy zmienić ceny w tej Witrynie w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale zmiany nie będą miały wpływu na Zamówienia, które zostały już przez nas złożone zgodnie z pkt 8.2. Jeśli jednak stawka podatku VAT ulegnie zmianie i taka zmiana wejdzie w życie po dacie złożenia Zamówienia, dostosujemy stawkę podatku VAT, którą zapłaciłeś, chyba że zapłaciłeś już w całości za zamówione produkty przed wejściem w życie zmiany podatku VAT.

Akceptujemy płatności kartą debetową i kredytową. Akceptujemy następujące karty: Visa, MasterCard i American Express.

Musisz zapłacić za wszystkie zamówione produkty (w tym wszystkie obowiązujące opłaty za dostawę i podatek VAT), a my obciążymy metodę płatności (wybraną przez Ciebie do zapłaty za zamówione produkty podczas procesu realizacji transakcji), podczas składania zamówienia .

Jeśli przyjmiemy i przetworzymy Twoje Zamówienie, w którym występuje błąd cenowy, który jest oczywisty i nieomylny i który mógł zostać przez Ciebie uznany za błędną wycenę, możemy rozwiązać Umowę, zwracając Ci wszelkie kwoty, które zapłaciłeś w ramach Umowy i żądasz zwrotu któregokolwiek z dostarczonych Ci naszych Produktów.

Jeśli chcesz zastosować kod kuponu do zamówienia, musisz wprowadzić odpowiedni kod, gdy zostaniesz o to poproszony, podczas procesu realizacji transakcji.W jednym Zamówieniu można użyć tylko jednego kuponu z kodem, a wykorzystanie każdego kuponu z kodem podlega postanowieniom Regulaminu Kuponu i Programu Polecenia

 

11. Twoje prawo do odstąpienia od umowy (tylko klienci z EOG)

Jeśli jesteś konsumentem w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), masz prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli zmienisz zdanie do 14 dni po Twojej odebrania (lub otrzymania przez osobę wyznaczoną przez Ciebie) Zamówionych Produktów, chyba że Zamówione Produkty są podzielone na kilka dostaw w różnych dniach, w którym to przypadku będziesz mieć do 14 dni od dnia otrzymania (lub odebrania przez osobę wyznaczoną przez Ciebie) ostatniej dostawy.

Jeśli chcesz anulować Umowę zgodnie z paragrafem 12.1, musisz poinformować nas o tym nie później niż 24 godziny przed terminem odnowienia i w ramach czasowych określonych w paragrafie 12.1. Najłatwiej to zrobić, kontaktując się z nami przez e-mail hello@ordolife.com

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie paragrafu 12.1 nie dotyczy Zamówionych Produktów, gdzie:

Zamówione Produkty są łatwo psujące się; lub

jeżeli Zamówione Produkty są przeznaczone do konsumpcji a plomba higieniczna nie jest na swoim miejscu lub została zerwana (plombą higieniczną może być opakowanie typu blister lub inna plomba, której po zdjęciu nie można wymienić bez specjalistycznego sprzętu, takiego jak plomba plastikowa wokół góry kontenera).

Jeśli anulujesz Umowę zgodnie z paragrafem 12.1 po wysłaniu do Ciebie zamówionych produktów, musisz je nam zwrócić. Zamówione Produkty należy odesłać w ciągu 14 dni od poinformowania nas o chęci odstąpienia od Umowy. Pokryjemy koszty Twoich zwrotów, jeśli skorzystasz z naszej bezpłatnej usługi zwrotów zgodnie z naszą Polityką Zwrotów, ale jeśli nie skorzystasz z tej usługi zgodnie z naszymi instrukcjami, to będziesz odpowiedzialny za koszty zwrotu do nas Zamówionych Produktów. Zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów, aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotu zamówionych produktów do nas.

 

12. Twoje prawo do zwrotu pieniędzy (tylko klienci z EOG)

Jeśli jesteś konsumentem w EOG i anulujesz swoją Umowę zgodnie z klauzulą ​​12.1, będziemy:

zwróci Ci cenę zapłaconą za zamówione produkty. Należy jednak pamiętać, że możemy zmniejszyć zwrot pieniędzy, aby odzwierciedlić zmniejszenie wartości zamówionych produktów, jeśli zostało to spowodowane przez Państwa postępowanie z nimi w sposób niedozwolony w sklepie. Jeśli zwrócimy Ci zapłaconą cenę, zanim będziemy mogli sprawdzić Zamówione Produkty, a później odkryjemy, że obchodziłeś się z nimi w niedopuszczalny sposób, musisz zapłacić nam odpowiednią kwotę; i

zwróci wszelkie opłaty, które zapłaciłeś za dostawę zamówionych Produktów do Ciebie, chociaż maksymalny zwrot kosztów dostawy będzie najtańszą metodą dostawy, jaką oferujemy do miejsca dostawy; i

dokonać wszelkich należnych Ci zwrotów za pomocą metody użytej przez Ciebie do płatności:

14 dni po dniu, w którym otrzymaliśmy od Ciebie Zamówione Produkty z powrotem lub, jeśli wcześniej, w dniu, w którym dostarczysz nam dowód, że odesłałeś do nas Zamówione Produkty; lub

14 dni po poinformowaniu nas o swojej decyzji o anulowaniu Umowy

Zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów, aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotów i zwrotów.

 

13. Zwroty i zwroty kosztów ofert promocyjnych

Jeśli zwrócisz Zamówiony Produkt i masz prawo do zwrotu pieniędzy, zostanie Ci zwrócona cena takiego Zamówionego Produktu, którą był w momencie składania Zamówienia, na przykład, jeśli Zamówiony Produkt był oferowany po obniżonej cenie, otrzymasz zwrócił obniżoną cenę. W rezultacie Twoje prawa ustawowe nie zostaną naruszone.

Zamówione produkty stanowiące część pakietu naszych produktów mogą zostać zwrócone i zwrócone tylko w przypadku zwrotu całego pakietu zamówionych produktów. Indywidualnie zamówione produkty stanowiące część takiego pakietu nie mogą zostać zwrócone i zwrócone oddzielnie.

Zamówione produkty zakupione podczas promocji sprzedaży mogą zostać zwrócone tylko wtedy, gdy nie są otwarte i zwrócone w ciągu 14 dni od Dostawy.

Klienci będą zobowiązani do pokrycia kosztów zwrotu niechcianych zamówień. Pełne zwroty zostaną przetworzone dla kwot wpłaconych Ordo 

 

14. Wykluczone usługi

Podczas korzystania z tej Witryny wymagane jest połączenie internetowe w celu uzyskania dostępu do tej Witryny. Jeśli jakiekolwiek inne koszty zostaną spowodowane w wyniku połączenia internetowego za pośrednictwem firm zewnętrznych, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie koszty.

 

15. Własność intelektualna

Zawartość tej Witryny jest znakiem towarowym, chroniona prawem autorskim i bazą danych. Zgadzasz się, że materiały, które widzisz i dostarczana treść, są częścią tej Witryny i pozostaną własnością Ordo i/lub naszych licencjodawców.

Możesz wyświetlać zawartość tej Witryny na ekranie komputera, przechowywać zawartość tej Witryny w formie elektronicznej (na przykład zapisać domenę do przyszłego i łatwego, dostępnego użytku). Żadna zawartość nie może być przechowywana w żadnym sterowniku sieciowym, takim jak serwer lub inne urządzenie podłączone do sieci.

Możesz wydrukować jedną kopię treści tej Witryny do własnego użytku osobistego; nie może to być wykorzystywane komercyjnie. Uzgodniono, że wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i własności intelektualnej są przechowywane w załączniku, poza tym nie możesz: powielać, modyfikować ani kopiować. Nie możesz rozpowszechniać do użytku komercyjnego żadnych innych materiałów ani treści w tej Witrynie.

 

16. Ograniczenia

Nie możesz korzystać z tej Witryny w żadnym z poniższych:

Materiały niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, wulgarne, szkodliwe lub obsceniczne.

Udostępnianie materiałów, które zachęcają do wykorzystywania o charakterze przestępczym, skutkujące odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszające odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub kodeks postępowania.

Nielegalny dostęp do komputerów.

Zakłócanie korzystania z tej witryny przez innych użytkowników.

Naruszenie prawa w zakresie telekomunikacji publicznej.

Zakłócanie/zakłócanie sieci, stron internetowych połączonych z tą Witryną.

Przechowywanie sprzętu elektronicznego bez zgody właściciela.

Dostępność tej strony

Chociaż mamy nadzieję, że ta strona internetowa zawsze działa dla wszystkich, nie możemy zawsze obiecać, że ta strona internetowa będzie zawsze działać zgodnie z naszymi zamierzeniami. Jeśli napotkasz trudności, skontaktuj się z nami, podając wszystkie istotne szczegóły dotyczące usterki lub problemu, którego doświadczasz.

Jeśli nie przestrzegamy niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody, które poniesiesz, które są przewidywalnym skutkiem naszego naruszenia lub naszego braku należytej staranności i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że tak się stanie lub jeśli w momencie zawierania Umowy zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może się wydarzyć.

Dostarczamy nasze produkty wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli korzystasz z naszych produktów w jakimkolwiek celu komercyjnym, biznesowym lub odsprzedaży, nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, utratę przewidywanych oszczędności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za szczególne lub karne szkody, które mogą dotyczyć korzystania z tej Witryny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko ogólnie związane z Internetem.

Chociaż staramy się upewnić, że wszystkie treści w tej Witrynie są poprawne i dokładne na dzień dzisiejszy, czasami może tak nie być i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie błędy

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z którymkolwiek z poniższych:

Jeśli ta witryna jest niezgodna z Twoim urządzeniem.

Błędy techniczne, które mogą wystąpić, takie jak: przerwy i awarie.

Nierzetelna, nieodpowiednia lub niedokładna treść witryny.

Ta Witryna nie jest w stanie spełnić Twoich wymagań.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd lub jakąkolwiek sprawę, w odniesieniu do której nie możemy wyłączyć ani ograniczyć naszej odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem.

 

17. Prawo do anulowania/zawieszenia konta użytkownika

Możemy anulować lub zawiesić Twoje Konto Użytkownika u nas w dowolnym momencie, jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków lub naszej Polityki dotyczącej plików cookie i prywatności.

Możesz anulować swoje Konto użytkownika u nas w dowolnym momencie, informując nas o tym pisemnie. Wykonanie tego będzie również musiało pogodzić się z zaprzestaniem korzystania z tej Witryny po opublikowaniu anulowania.

Usunięcie lub zawieszenie Konta Użytkownika nie wpłynie ani na Twoje, ani na nasze prawa lub zobowiązania, jeżeli te prawa i zobowiązania powstały przed takim anulowaniem lub zawieszeniem.

 

18. Strona internetowa strony trzeciej

Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których można wejść za pośrednictwem tej Witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za sieć WWW. Treści i materiały dostępne poza tą Witryną są poza naszą kontrolą.

 

19. Reklamodawcy i sponsorzy

Reklamodawcy i sponsorzy, którzy pojawiają się w tej Witrynie, nie ponoszą odpowiedzialności Ordo. Ci sponsorzy i reklamodawcy przekazują informacje na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub błędy w ich promocjach.

 

20. Dane kontaktowe i komunikacja

Obowiązujące przepisy wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty, które do Ciebie wysyłamy, miały formę pisemną. Korzystając z tej Witryny, akceptujesz, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą przez e-mail lub przekażemy Ci informacje, umieszczając powiadomienia w tej Witrynie. Dla celów umownych, zgadzasz się na ten elektroniczny środek komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, aby taka komunikacja miała formę pisemną. Warunek ten nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

Wszelkie zawiadomienia przekazane nam przez Ciebie muszą być przesłane na adres e-mail hello@ordolife.com. Możemy powiadomić Cię na adres e-mail lub adres pocztowy, który podałeś nam podczas składania zamówienia lub w przypadku Zarejestrowanego Użytkownika, na adres e-mail lub adres pocztowy przechowywany na Twoim Koncie Użytkownika. Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane i właściwie doręczone natychmiast po opublikowaniu na tej Witrynie, 24 godziny po opuszczeniu serwera poczty e-mail nadawcy lub trzy dni po wysłaniu listu.

Nasz adres do korespondencji pisemnej to: Ordo, Hamilton House, Church Street, Altrincham, WA14 4DR

 

21. Twoje zdrowie

Nasze produkty zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci poprawić higienę jamy ustnej. Należy je jednak stosować wyłącznie w ramach programu higieny jamy ustnej uzgodnionego z dentystą. Twoje zdrowie ma dla nas ogromne znaczenie i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych zaprzestań używania naszego produktu i natychmiast zasięgnij porady dentystycznej.

 

22.Wydarzenia poza naszą kontrolą

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą ("Zdarzenie siły wyższej") Obejmuje to wszelkie działania, zdarzenia, nieistniejące zdarzenia, zaniechania lub wypadki poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje (ale nie ogranicza się do) następujące:

Strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne

Pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, epidemia lub inna klęska żywiołowa

Niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotu, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego

Zamieszki społeczne, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna (ogłoszona lub nie) lub groźba lub przygotowanie wojny

Niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych

Ustawy, dekrety, przepisy, regulacje lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu

Nasze wykonanie w ramach dowolnej Umowy uważa się za zawieszone na okres, w którym trwa zdarzenie siły wyższej, a my będziemy mieć przedłużenie czasu na wykonanie na czas tego okresu. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z Umowy mogą zostać wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

 

23. Towary wadliwe

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu otrzymasz zamówione produkty, które są wadliwe, musisz nas natychmiast poinformować. Jeśli jakiekolwiek zamówione produkty są wadliwe, wymienimy i ponownie zorganizujemy dostawę zastępczych zamówionych produktów.. Twoje prawa ustawowe nie zostaną naruszone.

 

24. Gwarancja

Wszystkie nasze Zamówione Produkty objęte są 14-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że Zamówiony Produkt nie został otwarty. Możesz anulować swoje zamówienie w dowolnym momencie przed jego przyjęciem przez nas. Aby zwrócić produkt, skontaktuj się z nami pod adresem hello@ordolife.com, a my przetworzymy to za Ciebie.

 

Zwracając nam zamówione produkty, będziesz musiał uiścić koszty dostawy. Jeśli zwrócisz zamówiony produkt w ciągu 14 dni od dostawy, zapewnimy pełny zwrot pieniędzy na pierwotną metodę płatności (jeśli jest to wymagane), jeśli chcesz wymienić, będziesz musiał pokryć koszty wysyłki. Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

 

25. Oferty specjalne

Od czasu do czasu możemy udostępniać oferty specjalne, posiadamy wszelkie prawa do usuwania i dodawania tych ofert specjalnych, gdy uznamy to za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia i zastrzegamy sobie prawo do nakładania szczegółowych zasad w odniesieniu do wszelkich takich specjalnych oferta, która będzie dodatkowym regulaminem, który będzie miał zastosowanie do konkretnej oferty specjalnej. Jeśli oferta specjalna ma zastosowanie do Twojego Zamówienia, każda taka zasada będzie miała zastosowanie do każdej Umowy utworzonej w związku z Twoim zamówieniem, oprócz niniejszych Warunków i naszych Zasad. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania, według naszego wyłącznego uznania, różnych ofert różnym klientom w różnym czasie.

 

26. Subskrybuj i oszczędzaj

Jeśli chcesz, aby Twoje zamówienie było cykliczne za pośrednictwem naszej funkcji Subskrybuj i zapisz, zgadzasz się na naliczanie ustalonej opłaty od Twojej metody płatności w każdym dniu wysyłki zamówienia. Będzie to podstawą subskrypcji. Jeśli chcesz anulować zamówienie, musisz anulować zamówienie przed planowaną datą płatności.

 

27. Ceny

Ceny widoczne na tej stronie zawierają podatek VAT.Zawsze będziemy dążyć do aktualizowania naszych cen. Rozumiemy, że w tej Witrynie mogą wystąpić błędy, w takim przypadku postaramy się jak najszybciej naprawić błąd.

 

28. Bezpłatne prezenty i promocje

Od czasu do czasu klientom, którzy składają Zamówienia, które spełniają określone kryteria kwalifikacyjne, mogą być oferowane bezpłatne upominki lub inne zachęty promocyjne (na przykład rabat od ceny należnej za niektóre Nasze Produkty). Takie darmowe upominki i oferty promocyjne oferowane są warunkowo. W przypadku anulowania lub zwrotu Zamówienia, które kwalifikowało Cię do takiego bezpłatnego prezentu lub oferty promocyjnej, każdy dostarczony bezpłatny prezent również musi zostać zwrócony, a my zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię za wszelkie korzyści z dowolnej oferty promocyjnej otrzymanej w związku z tym takiego Zamówienia.

 

29. Oświadczenie o ochronie danych

Będziemy wykorzystywać lub przechowywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Jeśli złożysz u nas Zamówienie, jest to weryfikacja, że ​​to robisz.

Dane osobowe, na które wyrażasz zgodę, będą stale aktualizowane i zostaną zniszczone, gdy przyczyna ich gromadzenia przestanie istnieć. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przekazywane wyłącznie stronom trzecim, które przyczyniają się do realizacji usługi, do której się zobowiązałeś, czego przykładem jest nasza funkcja magazynowa i nasze usługi kurierskie. Będą mogli wykorzystać te informacje tylko do ukończenia swojej części procesu za Ciebie.

Prywatność to coś, co zawsze szanujemy i zobowiązujemy się do ochrony Twoich informacji przez cały czas.

Więcej informacji na temat naszej ochrony danych można znaleźć w sekcji Bezpieczeństwo i prywatność tej Witryny

Opcje te można zmienić w dowolnym momencie poprzez „Moje konto

 

30. Cała umowa

Niniejsze Warunki, nasze Zasady i Zasady oraz, w stosownych przypadkach, Twoje Zamówienie stanowią umowę między Tobą a nami. Stanowią całą podstawę naszego związku. Nie możesz przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać żadną Umową ani żadnymi swoimi prawami lub obowiązkami z niej wynikającymi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

31. Inne ważne terminy

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na Twoje prawa jako konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem w jurysdykcji, w której zamieszkujesz.

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną organizację. Poinformujemy Cię na piśmie, jeśli tak się stanie i zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa wynikające z Umowy.

Każda Umowa jest między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie będzie miała żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

Każdy z paragrafów niniejszego Regulaminu oraz każdy z Zasad i Polityk działa oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ uzna, że ​​którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

Jeśli nie będziemy nalegać, abyś wykonał którekolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub któregokolwiek z Zasad i Zasad, lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec Ciebie lub jeśli opóźnimy to, nie będzie to oznacza, że ​​zrzekliśmy się naszych praw wobec Ciebie i nie oznacza to, że nie musisz przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli zrezygnujemy z niewykonania przez Ciebie zobowiązania, zrobimy to tylko na piśmie i nie oznacza to, że automatycznie zrezygnujemy z późniejszego niewykonania zobowiązania przez Ciebie.

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu.Jeśli jesteś konsumentem, oznacza to, że każda Umowa na zakup naszych produktów oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi podlegają prawu angielskiemu, z wyjątkiem przypadku, gdy nie mieszkasz w Anglii, zastosowanie ma prawo angielskie. tylko w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem kraju, w którym masz swoje zwykłe miejsce zamieszkania

W odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń związanych z Umową, jeśli jesteś konsumentem, zarówno Ty, jak i my poddajemy się niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, ale żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ogranicza Twoich praw do wytoczyć przeciwko nam powództwa lub zażądać wszczęcia postępowania w kraju, w którym masz swoje zwykłe miejsce zamieszkania. Jeśli nie jesteś konsumentem, oboje podlegamy wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

 

Polityka zwrotów

Ogólne

Te zasady to polityka zwrotów stosowana od czasu do czasu przez Ordo („Polityka zwrotów”).

Niniejsze zasady stanowią uzupełnienie Regulaminu niniejszej Witryny („Regulamin korzystania z Witryny”), który można znaleźć tutaj oraz innych Zasad i zasad, o których mowa w Warunkach korzystania z Witryny. O ile z kontekstu nie wynika, że ​​ma zastosowanie alternatywne znaczenie, wszystkie słowa i wyrażenia, którym nadano znaczenie w Regulaminie Serwisu, mają takie samo znaczenie w niniejszych zasadach.

 

Polityka zwrotów

Szczoteczka jest objęta gwarancją przez 1 rok od daty zakupu lub daty wymiany. Jeśli Twoja szczoteczka do zębów jest uszkodzona i nie została uszkodzona, możesz zwrócić szczoteczkę, która zostanie bezpłatnie wymieniona.

Jeśli korzystasz z planu subskrypcji i oszczędzania, szczoteczka do zębów jest gwarantowana dożywotnio tak długo, jak jesteś w planie. Możesz zwrócić szczoteczkę do zębów, jeśli jest uszkodzona i nie została uszkodzona, która zostanie bezpłatnie wymieniona.

Jeśli chcesz zwrócić szczoteczkę do zębów, skontaktuj się z hello@ordolife.com, aby uzyskać więcej informacji.

 

Zasady systemu voucherów i poleceń

Ogólne

Są to zasady Programu Kuponów (patrz punkt 2 poniżej) oraz Programu Poleceń (patrz punkt 3 poniżej), z których każdy jest obsługiwany od czasu do czasu przez Ordo ("Zasady Programu Kuponów i Poleceń" ).

Niniejsze zasady stanowią uzupełnienie Regulaminu niniejszej Witryny („Regulamin korzystania z Witryny”), który można znaleźć <> oraz innych Zasad i zasad, o których mowa w Witrynie Zasady i warunki. O ile z kontekstu nie wynika, że ​​ma zastosowanie alternatywne znaczenie, wszystkie słowa i wyrażenia, którym nadano znaczenie w Regulaminie Serwisu, mają takie samo znaczenie w niniejszych zasadach.

 

Schemat voucherów

Ordo może od czasu do czasu wystawiać kupony, aby zachęcić klientów i osoby trzecie do składania Zamówień na tej Stronie internetowej („Program Kuponów”).

Zasady określone w odniesieniu do Systemu Voucherów mają zastosowanie do każdego Systemu Voucherów i regulują działanie Systemu Voucherów oraz wszystkie świadczenia zapewniane w ramach każdego Systemu Voucherów. Niniejsze zasady stanowią uzupełnienie Regulaminu Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do wydania dalszych zasad w odniesieniu do poszczególnych Systemów Voucherów.

Od czasu do czasu Ordo może wydawać kody kuponów potencjalnym użytkownikom tej Witryny lub stronom trzecim w celu dalszego przesłania potencjalnym użytkownikom tej Witryny („Kody kuponów”).

Kody z kodami kuponowymi mogą uprawniać do pewnych rabatów od ceny należnej za zamówione Towary, bezpłatny produkt lub do pewnych innych zachęt (z których każda jest „Zniżką zniżkową z wykorzystaniem kodu kuponu”).

Kupy z kodami mogą być wykorzystane tylko raz na osobę i/lub gospodarstwo domowe, chyba że zaznaczono inaczej Użytkownik nie może tworzyć dodatkowych Kont użytkowników w tej Witrynie w celu wielokrotnego użycia kodów kuponów jednorazowego użytku i zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich Zamówień podejrzewamy, że zostały dokonane z naruszeniem tego paragrafu.

Kody kuponów:

wygasają zgodnie z zasadami danego Programu Voucherów;

są niezbywalne; i

pozostają naszą własnością przez cały czas, nie mają wartości pieniężnej i nie ma oferty alternatywy pieniężnej.

Kody kuponowe pozostają naszą własnością i nie podlegają przeniesieniu. Nie ma alternatywy gotówkowej.

Korzystanie z Kuponów z kodami i/lub uprawnienie do korzystania z Kuponów z kodami motywacyjnymi podlegają Warunkom korzystania z tej strony internetowej, zasadom konkretnego Programu Kuponów oraz, w przypadku gdy Kupony z kodami zostały przekazane stronom internetowym osób trzecich w celu dalsze przekazywanie potencjalnym użytkownikom tej Witryny korzystania z takich Kuponów z kodami może podlegać wszelkim dalszym warunkom znajdującym się na takiej stronie internetowej strony trzeciej.

Aby skorzystać z zachęty z kodem kuponu, musisz wprowadzić kod kuponu na stronie „Do kasy” w tej Witrynie w momencie składania Zamówienia.

.