Säkerhets- och integritetspolicy

1 Allmänt

1.1 Dessa regler är den säkerhets- och integritetspolicy som från tid till annan drivs av Ordo (”Säkerhets- och integritetspolicyn”).

1.2 Dessa regler är ett komplement till villkoren för denna webbplats ("webbplatsens villkor") som finns här och de andra regler och policyer som hänvisas till i webbplatsens villkor . Såvida det inte framgår av sammanhanget att en alternativ betydelse gäller, har alla ord och fraser som ges en definierad betydelse i webbplatsens villkor samma innebörd i dessa regler.

 

2 Säkerhets- och sekretesspolicy

Denna säkerhets- och sekretesspolicy anger vår nuvarande strategi och visar vårt engagemang för din integritet. Vi kan ändra innehållet eller tjänsterna som finns på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande, och följaktligen kan vår säkerhets- och integritetspolicy ändras när som helst i framtiden. När du använder denna webbplats kommer du att få möjlighet att läsa och acceptera vår säkerhets- och integritetspolicy innan du registrerar dig hos oss. Ditt samtycke, via den kanal du väljer (e-post, SMS, telefon, post) kommer också att krävas för att Ordo ska kunna hålla kontakt med dig i marknadsföringssyfte.

 

3 Information vi kan samla in från dig

3.1 Informationen vi samlar in från kunder hjälper oss att förbättra den service vi erbjuder våra kunder.

3.2 När du använder denna webbplats och när du gör beställningar hos oss kan vi samla in information på följande sätt:

3.2.1 När du fyller i formulär på denna webbplats (som att bli en registrerad användare eller att göra en beställning, prenumerera på vår tjänst på denna webbplats, publicerar material på denna webbplats eller begär ytterligare tjänster), informationen du tillhandahålla hämtas av oss. Detta kommer att innehålla ditt namn, e-postadress, leveransadress, kontaktuppgifter. Om du gör en beställning kan vi hålla register över dina kreditkortsuppgifter. Vi sparar denna information för att vi ska kunna känna igen dig som en registrerad användare och för att kunna utföra de beställningar du gör hos oss. Att lagra denna information innebär att du inte behöver ange dessa uppgifter igen varje gång du handlar.

3.2.2 Vi registrerar dina beställningar, vilket innebär att vi kan skapa listor över dina favoritartiklar för att göra din shoppingupplevelse snabbare och bekvämare och hjälpa oss att förbättra kundservicen.

3.2.3 Vi registrerar all e-postkorrespondens som du skickar till oss. Detta hjälper oss att hålla reda på dina gillande och ogillar och eventuella problem eller bekymmer du har haft med våra produkter eller tjänster.

3.2.4 Vi håller register över dina besök på denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, oavsett om detta krävs för våra egna faktureringsändamål eller på annat sätt och de resurser som du kommer åt.

3.2.5 Telefonsamtal till vår kundtjänsthjälplinje kan spelas in för övervakning och kvalitetskontroll.

3.2.6 Vi kan samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp där sådan är tillgänglig, för systemadministration och för att rapportera samlad information till våra annonsörer. Detta är statistisk information om våra användares surfåtgärder och mönster och identifierar inte någon individ.

 

4 cookies

Denna webbplats använder cookies. Ytterligare information om cookies och användningen som denna webbplats använder cookies för finns i vår cookiepolicy.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men vanligtvis kan du ändra inställningarna för din webbläsare för att förhindra automatisk acceptans. Om du väljer att inte ta emot cookies, kanske du inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats.

Vi kan göra analyser av användartrafik. Dessa analyser kommer att utföras genom användning av IP-adresser och cookies som krävs för att säkerställa en säker serveranslutning. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller surfvanor.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som tillåter dig att neka inställningen av cookies. Men om du väljer den här inställningen kanske du inte kan komma åt vissa delar av vår webbplats. Såvida du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår webbplats.

När en tredje part annonserar på vår webbplats kan de också använda cookies, men vi har tyvärr ingen kontroll över dessa cookies.

 

5 Hur vi använder din personliga information

5.1 Vi samlar in personlig information för att förbättra tjänsten vi erbjuder våra kunder. Vi kommer inte att kontakta dig i marknadsföringssyfte via e-post, telefon eller sms om du inte har gett ditt samtycke i förväg.

5.2 Vi åtar oss att endast använda din personliga information för:

5.2.1 Bearbeta och på annat sätt hantera beställningar.

5.2.2 Övervaka och förbättra denna webbplats och de tjänster vi tillhandahåller våra kunder.

5.2.3 Hantera och förbättra våra affärsaktiviteter genom att analysera kundernas preferenser och hur de använder denna webbplats.

5.2.4 För att göra det möjligt för våra betrodda tredje parter att utföra tekniska, logistiska eller andra funktioner för vår räkning.

5.2.5 Genomföra marknadsundersökningar och analysera våra kunders och potentiella kunders beteende och för detta kan vi avslöja din personliga information till tredje part [i avpersonaliserad, aggregerad form].

5.2.6 Förse dig med information om våra produkter och tjänster.

5.2.7 Förse dig med periodisk kommunikation (detta kan vara via post, telefon, SMS, e-post eller som en del av leveransen eller våra produkter) och denna kommunikation kan relatera till vår verksamhet, våra produkter, tjänster, evenemang, kampanjer och specialerbjudanden. Sådan kommunikation från oss kan innefatta reklam för eller erbjudanden från tredje part.

5.2.8 Göra det möjligt för vår inkassobyrå att driva in betalning från dig om det skulle behövas.

5.2.9 Förebygga och upptäcka bedrägerier eller missbruk av denna webbplats.

5.2.10 Tillåter oss att följa våra juridiska krav.

 

6 Avsluta prenumerationen på vår marknadskommunikation

6.1 Om du är en registrerad användare, när du skapar ditt användarkonto eller när du gör och beställer hos oss, kommer du att få olika alternativ relaterade till den kommunikation som du får från oss och våra noggrant utvalda partners.

6.2 Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd, och endast då med godkända partners.

6.3 Om du vill dra tillbaka ditt samtycke från att ta emot viss kommunikation kan du göra det genom att ändra inställningen i ditt användarkonto.

 

7 När vi delar din personliga information

7.1 Vi säljer eller hyr inte ut din information till någon annan för att de ska kunna skicka direktmarknadsföring till dig om du inte kommer överens om något annat.

7.2 Det är dock nödvändigt för oss att dela din personliga information för att vi ska kunna utföra beställningar eftersom vi använder tredje parts lagerförvaltare och leveranstjänster.

 

8 Där vi lagrar dina personuppgifter

I enlighet med lag följer vi strikta säkerhetsprocedurer vid lagring och avslöjande av information som du har tillhandahållit via denna webbplats, för att förhindra obehörig åtkomst. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personliga uppgifter förblir säkra, men vi kan därför inte garantera säkerheten för all information du tillhandahåller via denna webbplats. Du samtycker till att vi inte kommer att hållas ansvariga för sådana säkerhetsintrång om vi inte har underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig eller olaglig behandling eller oavsiktlig förlust, förstörelse av eller skada på din personliga information.

Din personliga information kan överföras till, lagras och behandlas i ett land utanför Europeiska unionen i USA.

Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder (såsom avtalsenliga åtaganden) i enlighet med tillämpliga lagkrav för att säkerställa att dina uppgifter är tillräckligt skyddade. För mer information om EU-U.S. Privacy Shield och Schweiz-U.S.A. Privacy Shield, besök https://www.privacyshield.gov. Du kan se Shopifys certifieringsutlåtande på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4&status=Active

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av denna webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

 

9 Utlämnande av din information

Vi kan komma att lämna ut din personliga information till tredje part i syfte att behandla en beställning. Ordo använder betrodda tredje parter för att hantera sitt lager och för att utföra dina beställningar. Det är därför viktigt att din personliga information skickas till sådana tredje parter för att de ska kunna behandla dina beställningar.

I händelse av att en annan enhet förvärvar oss eller alla eller i stort sett alla våra tillgångar, eller tillgångar relaterade till Ordo Life Services, kan din information lämnas ut till en sådan enhet som en del av due diligence-processen och kommer att överföras till sådana enhet som en av de överförda tillgångarna. Om ett konkurs- eller rekonstruktionsförfarande väcks av eller mot oss, kan all sådan information också betraktas som en tillgång för oss och som sådan kan säljas eller överföras till tredje part. Slutligen kan information som beskrivs i denna paragraf också avslöjas för due diligence-ändamål i samband med alla föreslagna transaktioner av det slag som beskrivs i denna paragraf.

Vi kan avslöja personuppgifter i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt någon lag, enligt lag, domstolens beslut, som begärts av annan statlig brottsbekämpande myndighet, för att upprätthålla våra lagliga rättigheter, för att driva våra system korrekt, eller för att skydda oss själva eller våra användare

 

10 Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) och kommer att samla in ditt samtycke i enlighet med gällande lagstiftning om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till någon tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utöva rätten när som helst genom att uppdatera dina inställningar i Mitt konto.

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatserna för våra partnernätverk, annonsörer och affiliates. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen notera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar in personlig information till dessa webbplatser.

 

11 förfrågningar från registrerade

Du har en laglig rätt att se en kopia av den information vi har om dig mot betalning av en lagstadgad avgift på £10 (befriad från moms).

Du har också rätt att korrigera eventuella fel i informationen som vi har om dig. Meddela oss om ändringar i dina uppgifter så att vi kan hålla våra register korrekta och uppdaterade.

Ytterligare information om dataskyddsfrågor inklusive onlineregistret över personuppgiftsansvariga finns på Information Commissioners webbplats på www.ico.gov.uk. Ändringar av vår integritetspolicy

 

12 Kontakt

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller informationen vi har om dig vänligen kontakta oss på hello@ordolife.com

.